Зібрали:

2024 рік: 1 502 654 ₴
13 років: 57 838 497 ₴

Потрібна допомога

Марк Вініченко ДОПОМОГТИ
Серце. Почалось все ще під час пологів. Дитина почала завмирати. Було прийняте рішення робити кесарево. З цих обставин, після того, як нас виписали з пологового будинку, ми вирішили зробити повне обстеження сина і з’ясувати причину його завмирання. В 6 місяців, Марку зробили УЗД серця і виявили, що є особливості розвитку серця. Так ми потрапили на прийом до кардіохірурга, який діагностував у Марка ваду серця – відкриту артеріальну протоку. З того ...
Потрібно 96 600грн
Михайло Перевузник ДОПОМОГТИ
Серце. Віртуальний бар "У дяді Аліка" вніс 5 600 гривень. Михайло має вроджену ваду серця – відкриту артеріальну протоку. Син ріс і розвивався, як усі діти. А на одному з планових обстежень, лікарі почули шум у серці та відправили нас на повне обстеження до районної лікарні. Коли Михайлові зробили УЗД серця, то одразу виявили ваду серця. Ми почали шукати, як це можна вилікувати. Нам порадили звернутися до лікарів Інституту Амосова, де син пройшов ...
Потрібно 41 260грн
Олена Загводзька ДОПОМОГТИ
Серце. Віртуальний бар "У дяді Аліка" вніс 1 501 гривень. Оленка, народилася в грудні 2017 року здоровою та активною дитиною. Серйозних захворювань не було. Донька ходила в садок, водночас займалася малюванням та відвідувала студії сучасного танцю, допоки, в Олени не виявили ваду серця, під час проходження медичного огляду до школи. Лікарі діагностували у дитини – дефект міжпередсердної перетинки, без оперативного втручання вже не обійтись, оскіль...
Потрібно 148 475грн
Уляна Дяченко ДОПОМОГТИ
Серце. Уляна народилася здоровою дитиною. Донька росла та розвивалася як всі діти. До школи, якихось проблем зі здоров'ям дитини не було. З великим натхненням ми обирали школу для Уляни, готуючи її до першого класу. Вона така жвава, така енергійна, сповнена мрій і надій. Але під час звичайного медичного обстеження ми отримали страшну новину, яка змінила все: у моїй маленької принцеси виявили ваду серця – дірку в міжпередсердній перегородці. Цей ді...
Серце б’ється в ритмі ЗСУ ДОПОМОГТИ
Віртуальний бар "У дяді Аліка" вніс 3 092 гривень. Компания "Фора" внесла 352 169 гривень. Друзі, ми розпочинаємо безстрокову благодійну ініціативу "Серце б’ється в ритмі ЗСУ"! Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд Допомоги» (Уфонд) допомагає важкохворим дітям, дітям із інвалідністю та з фізичними вадами розвитку, із 2020 року активно надає допомогу дитячим та соціальним навчальним закладам, а також підтримує медичні устано...

Публічна оферта відноситься до сайту Українського фонду Допомоги ufond.ua
(про надання добровільної благодійної пожертви)

Загальні положення
Дана публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України є пропозицією Всеукраїнської Благодійної Організації «Українського фонду Допомоги», код ЄДРПОУ: 37241402, що знаходиться за адресою: Україна, 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця 7-А, оф.75 (далі – «Фонд»), в особі Голови правління Беценка Романа Олександровича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір про надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних у цій Оферті, з кожним Благодійником, який звернувся.
Дана Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://ufond.ua/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою і може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
Фонд може укладати договори про надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладання такого договору.

Предмет договору
Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви у межах власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником у порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодної із Сторін Договору.
Передача Благодійником коштів згідно з цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
За бажанням Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, вибравши серед програм (проектів) цілей, оголошених Фондом.

Діяльність фонду
Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема – адресний фандрайзинг, допомога дітям до 18 років, а також гуманітарна допомога дитячим будинкам та медичним закладам України.
Діяльність Фонду не передбачає отримання прибутку. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщено на Сайті.

Внесення пожертвування
Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
Благодійна пожертва є добровільною і не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
Відповідно до цих Оферт та Договору, благодійні пожертвування надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямків, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
Способи внесення благодійної пожертви:
одноразовий платіж;
передплата, яка передбачає щомісячні/щорічні платежі у будь-якій сумі. Ця підписка може бути скасована в будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

Права та обов’язки сторін
Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності до законодавства України і лише у межах своєї статутної діяльності.
Фонд має право самостійно визначати напрямки використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну мету пожертвування за окремим договором із Фондом. Таким чином, якщо конкретну мету благодійної пожертви Благодійником не визначено, вважається, що пожертвування внесено до здійснення Фондом статутної діяльності.
Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, включаючи інформацію про суми пожертвувань, отриманих Фондом протягом звітного періоду та витрати Фонду протягом звітного періоду. На письмовий запит Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку та у строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.
Наданням благодійної пожертви Благодійник підтверджує свою дієздатність, добровільність укладання угоди та предмет благодійної пожертви не перебуває під забороною, арештом, не перебуває в заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був придбаний з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
Сторони домовилися, що у разі, якщо при зборі коштів цільового призначення надійшло більше коштів, ніж було заявлено, фонд має право самостійно визначати напрямок використання залишку коштів відповідно до своєї статутної діяльності.

Акцепт
Акцепт – повне та безумовне прийняття Публічної оферти шляхом здійснення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та коштів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв та з правом Фонду використати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, у розмірі не більшому, ніж передбачено законодавством .
Благодійник та Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недотримання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальну інформацію про порядок обробки персональних даних Фондом розміщено у Політиці конфіденційності.

Заключні положення
До відносин між Благодійником та Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертвувань настає на підставах, у розмірі та порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
У разі виникнення спорів між сторонами цього Договору вони повинні вирішуватись шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.